നമശിവായ മന്ത്രങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ചിറക്കടവ് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവുത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

നമശിവായ മന്ത്രങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ചിറക്കടവ് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവുത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. നൂറുകണക്കിന് ഭക്തര്‍ കൊടിയേറ്റ് ദര്‍ശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*