ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ ദുരിത ബാധിതന്റെ സഹായ ഹസ്തം !

ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ക്യാമ്പുകളിലേയ്ക്ക് പോകുന്നവര്‍ക്ക് മറ്റൊരു ദുരിത ബാധിതന്റെ സഹായ ഹസ്തം. കാരാപ്പുഴയില്‍ അഗ്രോഫാം നടത്തുന്ന ജ്യോതിഷാണ് തന്റെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനമുപയോഗിച്ച് ദുരിത ബാധിതര്‍ക്ക് ചോറും കറികളുമടങ്ങിയ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത്. ജ്യോതിഷിന്റെ ഫാമും പൂര്‍ണ്ണമായി വെളളത്തിനടിയിലാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*