കരനെല്ല് കൃഷിയില്‍ പരീക്ഷണവുമായി അജീഷും, രാജുവും

പരമ്പരാഗത കൃഷിയിലൂടെ പഴയ തലമുറയും ആധുനിക കൃഷിരീതിയിലൂടെ പുതുതലമുറയും ഒന്നിക്കുന്നു. പാമ്പാടി സ്വദേശികളായ അജീഷ്, രാജു എന്നിവരാണ് കൃഷിയില്‍ സജീവമായിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*