കുടുംബശ്രീ കലാകാരികള്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ തെരുവ് നാടകം

സംസ്ഥാനം നേരിട്ട പ്രളയത്തിന്റെ രൂക്ഷതയും പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കേരള മാതൃകയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ കലാകാരികള്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ തെരുവ് നാടകം ശ്രദ്ധേയമായി. ആലപ്പുഴ രംഗശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയില്‍ എന്ന പേരില്‍ തയ്യാറാക്കിയ നാടകത്തിന്റെ ജില്ലയിലെ ആദ്യ അവതരണ ഉദ്ഘാടനം കളക്ട്രേറ്റില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.ബി.എസ്. തിരുമേനി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*