കോട്ടയത്ത് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അദാലത്തില്‍ പരാതി പ്രളയം

കേരളത്തില്‍ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളില്‍ പോലും വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ ദുരിമനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷനംഗം ഇ.എം.രാധ പറഞ്ഞു. പ്രളയകാലത്തുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും കരകയറുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ശബരിമല പോലുളള വിഷയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇ.എം.രാധ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് നടന്ന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗില്‍ പരിഗണിച്ച 78 കേസുകളില്‍ 23 എണ്ണം തീര്‍പ്പാക്കിയതായും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*