അക്ഷരത്തോട്ടം : വാഴൂര്‍ എസ്.വി.ആര്‍.വി സ്കൂളില്‍ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം

വാഴൂര്‍ എസ്.വി.ആര്‍.വി എന്‍.എസ്.എസ്. ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ അക്ഷരത്തോട്ടം ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിന് തുടക്കമായി. വിദ്യാലയത്തിന്റെ രണ്ടാം പ്രൊജക്ടായ ഉദ്യാനത്തില്‍ ജമന്തി, ബന്തി, മുല്ല തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ചെടികളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*