ഭിന്നശേഷി വാരാചരണം നടന്നു.

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം, പാലാ ബി.ആര്‍.സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഭിന്നശേഷി വാരാചരണം നടന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ, ദീപശിഖാ പ്രയാണം, പൊതു സമ്മേളനം എന്നിവ നടന്നു. പാലാ ബി.പി.ഒ അനിത ബി. നായര്‍ പരിപാടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*