കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. പതിനെട്ടിനും മുപ്പതിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള പത്താംക്ലാസ്
പാസായവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് 
കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്തുന്നത്. കോട്ടയം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല്‍ കേന്ദ്ര എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് കോഴ്‌സുകള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*