നാലാമത് മണര്‍കാട് അഗ്രി ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി.

നാലാമത് മണര്‍കാട് അഗ്രി ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി. മണര്‍കാട് പള്ളി മൈതാനിയില്‍ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റില്‍ വിവിധ പ്രദര്‍ശന വിപണന സ്റ്റാളുകള്‍, കലാപരിപാടികള്‍, സെമിനാറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. മണര്‍കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിസി ബേബിച്ചന്‍ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*