കൃഷിയില്‍ പുത്തന്‍ പരിക്ഷണങ്ങളുമായി

സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലൂടെ കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് പുതിയ കൃഷിരീതി കണ്ടെത്തിയ കര്‍ഷകന്‍ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു….
…മണിമല പാണ്ടിമാക്കല്‍ മാത്തുക്കുട്ടി കുരുവിളയാണ് കൃഷിയില്‍ പുത്തന്‍ പരിക്ഷണങ്ങളുമായി വിളവു കൊയ്യുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*