സമഗ്ര വിദ്യാലയം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും, സമഗ്രശിക്ഷ കേരളവും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര വിദ്യാലയം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയുടെ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം തെക്കേത്തുകവല ഗവണ്‍മെന്റ് എന്‍.എസ്.എല്‍.പി സ്കൂളില്‍ നടന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ സര്‍ഗ്ഗശേഷിയും വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*