ചിത്രശില്‍പ പ്രദര്‍ശനത്തിന് തുടക്കമായി

സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ കലാകാരന്‍മാരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള ചിത്രശില്‍പ പ്രദര്‍ശനത്തിന് തുടക്കമായി. …130 കലാകാരന്‍മാരുടെ സൃഷ്ടികള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള പ്രദര്‍ശനത്തിന് ആണ്ടര്‍ വണ്‍ സ്‌കൈ എന്നാണ് പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്…
…കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രദര്‍ശനം നടക്കുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*