ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്ഘാടനോത്സവത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ 7.00 മണിമുതല്‍ ക്യാബ്‌നെറ്റില്‍

ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്ഘാടനോത്സവത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി വൈകുന്നേരം 7.00 മണിക്ക് ക്യാബ്‌നെറ്റ് ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും

Den STB No: 618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*