കാഞ്ഞിരപ്പളളി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തുറന്ന പുസ്തകശാല പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു.

കാഞ്ഞിരപ്പളളി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തുറന്ന പുസ്തകശാല പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഡോ.എന്‍.ജയരാജ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*