സര്‍ഗ്ഗവേദി അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ കവി കുരീപ്പുഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

വിനയത്തോടെയുളള നിരാസമാണ് മനുഷ്യന്‍ ശീലിക്കേണ്ടതെന്ന് കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍ഗ്ഗവേദി അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*