സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് മാലിന്യം ദേശീയ പാതയോരത്ത് ജനവാസ മേഖലയില്‍ തുറന്നു വിട്ടു.

ടാങ്കര്‍ ലോറിയില്‍ എത്തിച്ച സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് മാലിന്യം ദേശീയ പാതയോരത്ത് ജനവാസ മേഖലയില്‍ തുറന്നു വിട്ടു. മുണ്ടക്കയം ചിറ്റടിയ്ക്ക് സമീപമാണ് ജനവാസ മേഖലയില്‍ മാലിന്യം ഒഴുക്കിയത്. കുടിവെളള പദ്ധതിയുടെ ജലസ്രോതസ്സിലാണ് മാലിന്യം ഒഴുകി എത്തിയത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*