കാഞ്ഞിരപ്പളളി- കാഞ്ഞിരംകവല റോഡ് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു.

കാഞ്ഞിരപ്പളളി- കാഞ്ഞിരംകവല റോഡ് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ വേര്‍തിരിവ് കാണിക്കാതെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*