കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഭീഷണിയാകുന്നു.

കാഞ്ഞിരപ്പളളി ടൗണില്‍ കുരിശുങ്കല്‍ ജംഗ്ഷനിലുളള കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഭീഷണിയാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡിലേയ്ക്ക് കട്ടകള്‍ അടര്‍ന്നു വീണിരുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*