വേനല്‍ കനത്തതോടെ മണിമലയാര്‍ വറ്റി വരണ്ടു.

വേനല്‍ കനത്തതോടെ മണിമലയാര്‍ വറ്റി വരണ്ടു. പാറക്കുഴികളില്‍ കെട്ടി നില്ക്കുന്ന വെളളത്തില്‍ ഡിറ്റര്‍ജെന്റിന്റെയും, യൂറിയയുടെയും അളവ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*