സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രിവേണി മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതം.

സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രിവേണി മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതം. റോഡില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചിരുന്ന ബോട്ടുകളാണ് വേണ്ട പരിപാലനം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ നശിക്കുന്നത്. തിരുവാര്‍പ്പ് മലരിക്കല്‍ ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച ബോട്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പാതി മുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലെ ആളുകള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ന സംവിധാനം തകര്‍ച്ചയിലായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*