പഠനോത്സവങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പഠനോത്സവങ്ങള്‍ പഠനമികവിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. ചേനപ്പാടി സെന്റ് ആന്റണീസ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍, ചിറക്കടവ് എസ്.പി.വി എന്‍.എസ്.എസ് യുപി സ്കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടന്ന പഠനോത്സവങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*