കോട്ടയം കച്ചേരിക്കടവ് വാട്ടര്‍ഹബ്ബ് ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് സി.പി.എം.

കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലഴിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച കോട്ടയം കച്ചേരിക്കടവ് വാട്ടര്‍ഹബ്ബ് ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് സി.പി.എം. സ്ഥലം എം.എല്‍.എ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കേ, വകുപ്പിന്റെ തുക ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടയത്ത് വാട്ടര്‍ ഹബ്ബ് നിര്‍മ്മിച്ചതിനു പിന്നില്‍ അഴിമതിയുന്നെും ഇടതുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*