ആസ്വാദകമനം നിറച്ച് നങ്ങ്യാര്‍കൂത്ത് അവതരണം

പൊന്‍കുന്നം ജനകീയ വായനശാല വനിതാവേദി തായരങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ നങ്ങ്യാര്‍കൂത്ത് ആസ്വാദകരുടെ മനം നിറച്ചു. കാളിയ മര്‍ദ്ദനമാണ് അരങ്ങില്‍ അവതരിപ്പിച്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*