പശ്ചാത്തല മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്കി ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്; 35 കോടി ചെലവ് ; പൊന്‍കുന്നം ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 3 കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചു.

 

 

പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. 35 കോടിയോളം രൂപയുടെ ചിലവും 76 ലക്ഷം രൂപയുടെ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.എന്‍ ഗിരീഷ് കുമാര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 3 കോടി രൂപയും, വാഴൂര്‍ വലിയ തോട്ടില്‍ ചെക്ക് ഡാം പണിയുന്നതിന് 1 കോടി 10 ലക്ഷം രൂപയും മാറ്റി വെച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*