കാഞ്ഞിരപ്പളളി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് ഇനി പുതിയ മന്ദിരം ; കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് പുതിയതായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഭക്ഷ്യ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.തിലോത്തമന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ ആധുനിക വത്ക്കരിക്കുന്ന ജോലികള്‍ പുരോഗമിച്ചു വരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനും പുതിയ മന്ദിരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*