കടുത്ത ചൂടിലും അവേശത്തിന്റെ കുളിരു തേടി കലോത്സവ നഗരി; എം.ജി കലോത്സവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ കാണാം

കടുത്ത വെയിലിൽ ചുട്ടു പൊള്ളുകയാണ് കോട്ടയം നഗരം. പക്ഷെ കലോത്സവത്തിന്റെ ആവേശമൊന്നും ഈ വെയിലിൽ ചോർന്നു പോവില്ല. സർവകലാശാല കലോത്സവ നഗരിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*