തിരുവുത്സവ ചടങ്ങുകള്‍ ഭക്ത്യാദര പൂര്‍വ്വം പുരോഗമിക്കുന്നു.

ചെറുവളളി ശ്രീദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവ ചടങ്ങുകള്‍ ഭക്ത്യാദര പൂര്‍വ്വം പുരോഗമിക്കുന്നു. എട്ടാം ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഉത്സവബലി തൊഴുത് ഭക്തര്‍ അനുഗ്രഹം തേടി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*