പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സി.എം.എസ് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി.

റാഗിംഗിന്റെ പേരില്‍ പുറത്താക്കിയ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അനുമതിയോടെ എത്തിയിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സി.എം.എസ് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കോളേജില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. പോലീസ് സംരക്ഷണയിലാണ് കോളജില്‍ പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*