ചിറക്കടവ് സ്വദേശിനി പ്രസീതയ്ക്ക് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച അംഗനവാടി അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ പുരസ്കാരം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച അംഗനവാടി അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പുരസ്ക്കാരം ചിറക്കടവ് കളമ്പുകാട്ടു കവലയിലെ അംഗനവാടി അധ്യാപിക പ്രസീതാ കുമാരിയ്ക്ക്. 37 വര്‍ഷമായി ഇവിടെ അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് പ്രസീദാ കുമാരി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*