തച്ചരിക്കല്‍ പടയണി മഹോല്‍സവം

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തച്ചരിക്കല്‍ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പടയണി മഹോല്‍സവം സമാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നടന്ന വലിയപടയണി ചടങ്ങുകള്‍ അനുഷ്ഠാന ഭംഗി നിറഞ്ഞ പുതുമയുടെ കാഴ്ചയായി മാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*