ക്രൈസ്തവര്‍ പെസഹ ആചരിച്ചു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുവത്താഴ സ്മരണ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവര്‍ പെസഹ ആചരിച്ചു. ദേവാലയങ്ങളില്‍ കാല്‍കഴുകല്‍ ശുശ്രൂഷ തിരുകര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്നിവ നടന്നു

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*