നെടുങ്കുന്നം ശ്രീഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ മേടപ്പൂര മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു.

നെടുങ്കുന്നം ശ്രീഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ മേടപ്പൂര മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. കാവടി-കുംഭകുട-കരക ഘോഷയാത്രകളില്‍ നിരവധി ഭക്തര്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*