വളവുകള്‍ നിവര്‍ത്തണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നു.

മണര്‍കാട് ഐരേറ്റുനടയിലെ വളവുകള്‍ നിവര്‍ത്തണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നു. റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുളള വളവുകള്‍ അപകടങ്ങള്‍ കൂടാന്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയ്ക്ക് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. സംരക്ഷണ ഭിത്തിയ്‌ക്കൊപ്പം വളവുകള്‍ നിവര്‍ത്തി അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പൊതു ആവശ്യം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*