മാലിന്യം തളളാനെത്തിയ വാഹനം നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു.

പാറത്തോട് പഞ്ചായത്ത് ശേഖരിച്ച മാലിന്യം തളളാനെത്തിയ വാഹനം നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തിന്റെ മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അടക്കമുളള ഖരമാലിന്യങ്ങള്‍ പാറത്തോട് പുളിമൂട് ഭാഗത്ത് തളളാനാണ് കൊണ്ടു വന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനം തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും മാലിന്യം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*