അഭയം കുടകള്‍ ഇനി വിപണിയില്‍.

അഭയം കുടകള്‍ ഇനി വിപണിയില്‍. കുടകളുടെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയത്ത് നടന്നു. അഭയം ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റി ആറായിരം കുടകളാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*