കെ.എം.എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ട്രോളികള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

ഈദുല്‍ ഫിത്തറിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരപ്പളളി കെ.എം.എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ട്രോളികള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം സി.സി.റ്റി.വി ക്യാമറകളും നല്കി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*