പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

കാഞ്ഞിരപ്പളളി താലൂക്ക് ലീഗല്‍ സര്‍വ്വീസ്സസ് കമ്മറ്റിയുടെയും കാഞ്ഞിരപ്പളളി ബാര്‍ അസ്സോസ്സിയേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും വ്യഷതൈ നടീലും നടന്നു. മുന്‍സിഫ് പി.മഞ്ജു ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*