കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ പിടിയില്‍

കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ പിടിയില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാന്‍ നഗരസഭയ്ക്കാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം വ്യാപകമായി. പകലെന്നും രാത്രിയെന്നുമില്ലാതെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര്‍ ഇവിടെ കൈയ്യടക്കിയിട്ടും പോലീസിനും അനക്കമില്ല. നഗരത്തില്‍ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നയാളെ വെളളിയാഴ്ച ഇവിടെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*