പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ നാടെങ്ങും വെച്ചുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തൈകള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാളില്ലാതെ നശിക്കുന്നു

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ നാടെങ്ങും വെച്ചുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തൈകള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാളില്ലാതെ നശിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഓരോ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനു ശേഷവും നാം കാണുന്നത്. കാര്‍ബണ്‍ നഗരങ്ങളല്ല, ഹരിതാഭമായ നാടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു. നാടിന്റെ ഹരിതാഭ നിലനിര്‍ത്താന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊളളണമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹികളുടെ ആവശ്യം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*