വാവല്‍ക്കൂട്ടം നാട്ടുകാരില്‍ നിപ്പാ ഭീതിയുണ്ടാക്കുന്നു.

നിപ്പാ ഭീതി പടര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പാമ്പാടി വെളളൂരില്‍ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിലെ വാവല്‍ക്കൂട്ടം നാട്ടുകാരില്‍ ഭീതിയുണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യനാളുകളില്‍ വളരെ ചെറിയ തോതില്‍ എത്തിയിരുന്ന വാവലുകള്‍ നിലവില്‍ പ്രദേശത്തെ വന്മങ്ങളിലാകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാവലുകളുടെ വിസര്‍ജ്യം സമീപത്തെ കിണറുകളില്‍ വീണിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രസംഘം ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*