കാലവര്‍ഷമെത്തിയതോടെ വൈദ്യുതി മുടക്കത്താല്‍ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള്‍.

കാലവര്‍ഷമെത്തിയതോടെ വൈദ്യുതി മുടക്കത്താല്‍ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള്‍. രണ്ട് ദിവസം മഴ പെയ്തതോടെ പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം താറുമാറായി. രണ്ട് ദിവസമായി പത്ത് മിനിട്ട് ഇടവിട്ടുളള വൈദ്യുതി മുടക്കം മൂലം പല വീടുകളിലേയും ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉപകരണങ്ങള്‍ വരെ നശിക്കുകയാണ്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*