വൃക്ഷശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമര്‍പ്പണം

ചിറക്കടവ്  യു.പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി വാരാചരണവും, വൃക്ഷശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമര്‍പ്പണവും നടന്നു. സ്കൂളിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളും ചടങ്ങില്‍ പങ്കാളികളായി. (റിപ്പോര്‍ട്ട്)വൃക്ഷശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമര്‍പ്പണം

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*